790 godina slobodnog kraljevskog grada

Vukovo je stari naziv za Vukovar koji se prvi put u pisanim izvorima spominje kao Valko, Volco, Wolcou, Walco. Herceg Koloman 1231. godine dodijelio je gradu Vukovaru (tadašnjem Vukovu) status slobodnog kraljevskog grada, povelju kojom su potvrđene povlastice koje su štitile stanovnike grada Vukovara. Gradu Vukovu je ime promijenjeno u Walcowar koje je u izmijenjenom […]