IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)  Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. (u daljnjem tekstu Vukovarski vodotoranj) objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Vukovarski vodotoranj kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Vukovarskog vodotornja-simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. (www.vukovarskivodotoranj.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Vukovarskog vodotornja djelomično je usklađena je s odredbama Zakona. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice.
  • Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni. Radi se o datotekama koje nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je skeniranim dokumentima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Određen broj slika i slikovnih prikaza nema pripadajući tekstualni opis.
  • Na pojedinim stranicama se strukturalni elementi i tablice koriste u svrhu oblikovanja tekstualnog sadržaja, odnosno za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici.
  • Dio poveznica nije prikazan deskriptivno, odnosno označen je izrazima „više“, „ovdje“ itd.

(b) nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom a) Vukovarski vodotoranj se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije unutar opsega Zakona

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. siječnja 2021., a zadnji put revidirana 21. siječnja 2021. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Vukovarski vodotoranj.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Vukovarskom vodotornju možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Ani Vuleta putem:

  • e-pošte: info@vukovarskivodotoranj.hr 
  • Poštom na adresu: Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o., Bana Josipa Jelačića 3, p.p. 69, 32000 Vukovar.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Skip to content