Posjet

Radno vrijeme : od utorka do nedjelje / od 9:00h do 21:00h

* Pravo na besplatan ulaz jedanput u 24 sata ostvaruju HRVI i civilni invalidi sa 100% oštećenja organizma kojima je za redovan život potrebna tuđa njega i pomoć druge osobe (I. skupina) i 1 osoba u njihovoj pratnji, uz predočenje iskaznice ili rješenja o priznatom statusu.

Vukovarski vodotoranj

designed by Lokka.hr

hrHR
Skip to content