PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. želi omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja. 

Ana Vuleta

Službenik za informiranje

Voditeljica pravnih i ekonomskih poslova
e-mail: pristupinformacijama@vukovarskivodotoranj.hr
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

a. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristupinformacijama@vukovarskivodotoranj.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

b. poštom na adresu: Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata, Bana Josipa Jelačića 3, p.p. 69, 32000 Vukovar, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

c. osobno na adresu: Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata, Bana Josipa Jelačića 3, 32000 Vukovar, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14). 

Obrasci

Pravilnici

Izvješća

Skip to content