USTROJSTVO

Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva osnovan je u 2019. godini od strane Grada Vukovara, radi upravljanja memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata “Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva”.

OSNOVNE INFORMACIJE

Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata
MBS: 030215181
OIB: 20336960627

Sjedište: Vukovar, Bana Josipa Jelačića 3

Članovi uprave: direktorica Mirela Janković, univ. mag. oec. (zastupa društvo pojedinačno i samostalno)

Temeljni kapital: 1.500.000,00 kuna

Poslovna banka: Addiko Bank d.d. Zagreb
IBAN: HR56 2500 0091 1014 8468 6

Društvo čine sljedeći odjeli:

UPRAVA I ZAJEDNIČKI POSLOVI

Uprava i zajednički poslovi obavlja poslove upravljanja, koordiniranja i nadzora rada odjela društva, vođenje financija, računovodstva, knjigovodstva, ugovaranje i vođenje kolektivnog i radnog osiguranja, vođenje evidencija i upravljanja ljudskim resursima, vođenje evidencije radne okoline, zaštite okoliša i dr.

Kontakt telefon: 032 639 999
e-mail: info@vukovarskivodotoranj.hr

Direktorica
Mirela Janković, univ. mag. oec.
e-mail: mirela.jankovic@vukovarskivodotoranj.hr

Administrativni tajnik i računovođa
Ivana Luketić
e-mail: tajnik@vukovarskivodotoranj.hr

Voditeljica financijskih, analitičkih i računovodstvenih poslova
Marijela Zeko, univ. mag. oec.
e-mail: marijela.zeko@vukovarskivodotoranj.hr

Voditeljica pravnih i ekonomskih poslova
Ana Vuleta, univ. mag. iur.
e-mail: ana.vuleta@vukovarskivodotoranj.hr

KOMERCIJALNA SLUŽBA
Komercijalna služba obavlja poslove izrade kalendara događaja, izrade detaljnih planova i programa za korisnike, provođenje rasporeda, vođenje, nadziranje i opsluživanje posjetitelja u muzejskom prostoru, pripremanje i provjere sredstava za rad, skupnog prodavanja usluga, prezentiranja i promoviranja djelatnosti, nabavljanja za potrebe poduzeća i dr.

Voditeljica poslova prodaje, nabave i marketinga
Iva Tilić, M. Sc.
iva.tilic@vukovarskivodotoranj.hr

TEHNIČKA SLUŽBA
Tehnička služba obavlja poslove puštanja u rad i održavanje termotehnike, održavanja instalacija vode i odvodnje, održavanja električnih instalacija, nadziranja rada dizala i vođenja evidencija, poslove općeg održavanja, nadziranja sustava, tehnike sigurnosti, zaštite i dr.

Voditelj poslova održavanja i poslova tehničke službe
Petar Kovanović
e-mail: petar.kovanovic@vukovarskivodotoranj.hr

Skip to content