USTROJSTVO

Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva osnovan je u 2019. godini od strane Grada Vukovara, radi upravljanja memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata “Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva”.

OSNOVNE INFORMACIJE

Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata

MBS: 030215181

OIB: 20336960627

Sjedište: Vukovar, Bana Josipa Jelačića 3

Članovi uprave: direktor Darijan Zeko, mag. oec. (zastupa društvo pojedinačno i samostalno)

Temeljni kapital poduzeća: 1.500.000,00 kuna

Poslovna banka: Addiko Bank d.d. Zagreb

IBAN: HR56 2500 0091 1014 8468 6

Društvo čine sljedeći odjeli:

Uprava  i zajednički poslovi obavlja poslove upravljanja, koordiniranja i nadzor rada odjela društva, zaprimanja i slanja poštanskih pošiljki, vođenja financija (prihodi, rashodi, plaćanja, financijska jamstva…), računovodstva (radno vrijeme, blagajna, doprinosi, porezi, odbici, dobici, olakšice, ovrhe….), vođenja knjigovodstva (evidentiranje svih financijskih procesa i događaja…), ugovaranje i vođenje kolektivnog i radnog osiguranja, vođenje evidencija i upravljanje ljudskim resursima (zapošljavanje, ugovori o radu, otkazi, usavršavanje, promjena statusa i radne sposobnosti…), vođenje evidencija radnika iz zaštite na radu  (posebni uvjeti rada, imuniziranje, osposobljavanja,  ovlaštenici, povjerenici radnika, sanitarna sposobnost, zdravstvena sposobnost, obveza korištenja pomagala…), vođenje evidencija radne okoline (uvjeta rada) i zaštite okoliša (upravljanje otpadom) vođenje evidencija zaštite od požara (hidranti, dojava požara, dojava plina, pregled dimnjaka, servis plinskih trošila, pregled i ispitivanje gromobrana, električne i plinske instalacije, odimljavanja, protupožarnih vrata…….)

Komercijalna služba obavlja poslove izrade kalendara događaja (obljetnice, delegacije, tjedni i dnevni raspored…), izrade detaljnih planova i programa za korisnike po vrstama (pojedinačni, skupni, delegacije…) , provođenja rasporeda, vođenje, nadziranje i opsluživanje posjetitelja u muzejskom prostoru, pripremanja i provjere sredstava rada (projektori, monitori, računala, software, izlošci…), skupnog prodavanja usluga, prezentiranja i reklamiranja djelatnosti, predlaganja i odabira suvenira, tematske literature te nosača slike i zvuka za prodaju, nabavljanja za potrebe poduzeća (uredskog materijala, sredstava za čišćenje, osobnih zaštitnih sredstava, suvenira, pića, hrane i ostalog), nadziranja sustava video nadzora u outsourcingu, pripreme i vođenja vježbi evakuiranja, provođenja evakuacije posjetitelja iz tornja.

Tehnička služba obavlja poslove puštanja u rad i održavanje termotehnike (kotlovi, bojleri, klimatizacija, ventilacija…), održavanja instalacija vode i odvodnje, održavanja električnih instalacija (razvodni ormari, prekidači, utičnice, rasvjeta, senzorska tehnika), nadziranja rada dizala i vođenja evidencije, poslova općeg održavanja (stolarija, bravarija, sanitarna oprema (WC, tuševi, baterije, sifoni…) košenja trave, zalijevanja, sadnje i orezivanja drveća i grmlja, ograde…), nadziranja sustava i tehnike sigurnosti i zaštite (dojava požara, dojava plina, sigurnosna/evakuacijska rasvjeta, video nadzor, hidranti, vatrogasni aparati, odimljavanje, protupožarna vrata), nadziranja i održavanja elektro energetike (trafostanica, agregat za proizvodnju struje)       

UPRAVA I ZAJEDNIČKI POSLOVI

Direktor

Voditelj pravnih i ekonomskih poslova

KOMERCIJALNA SLUŽBA

Voditelj poslova prodaje, nabave i marketinga

TEHNIČKA SLUŽBA

Voditelj poslova održavanja i poslova tehničke službe

Skip to content