USTROJSTVO

Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva osnovan je u 2019. godini od strane Grada Vukovara, radi upravljanja memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata “Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva”.

OSNOVNE INFORMACIJE

Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata

MBS: 030215181

OIB: 20336960627

Sjedište: Vukovar, Bana Josipa Jelačića 3

Članovi uprave: direktor Darijan Zeko, mag. oec. (zastupa društvo pojedinačno i samostalno)

Temeljni kapital poduzeća: 1.500.000,00 kuna

Poslovna banka: Addiko Bank d.d. Zagreb

IBAN: HR56 2500 0091 1014 8468 6

Društvo čine sljedeći odjeli:

UPRAVA I ZAJEDNIČKI POSLOVI

Uprava i zajednički poslovi obavlja poslove upravljanja, koordiniranja i nadzora rada odjela društva, vođenje financija, računovodstva, knjigovodstva, ugovaranje i vođenje kolektivnog i radnog osiguranja, vođenje evidencija i upravljanja ljudskim resursima, vođenje evidencije radne okoline, zaštite okoliša i dr.

Kontakt telefon: 032 639 999
e-mail: info@vukovarskivodotoranj.hr

Direktor
          Darijan Zeko, mag. oec.

Administrativna tajnica
          Ivana Luketić
          e-mail: tajnik@vukovarskivodotoranj.hr

Voditeljica financijskih, analitičkih i računovodstvenih poslova
          Marijela Stjepanović, mag. oec.
          e-mail: marijela.stjepanovic@vukovarskivodotoranj.hr

Voditeljica pravnih i ekonomskih poslova
          Ana Vuleta, mag. iur.
          e-mail: ana.vuleta@vukovarskivodotoranj.hr

KOMERCIJALNA SLUŽBA
Komercijalna služba obavlja poslove izrade kalendara događaja, izrade detaljnih planova i programa za korisnike, provođenje rasporeda, vođenje, nadziranje i opsluživanje posjetitelja u muzejskom prostoru, pripremanje i provjere sredstava za rad, skupnog prodavanja usluga, prezentiranja i promoviranja djelatnosti, nabavljanja za potrebe poduzeća i dr.

Voditeljica poslova prodaje, nabave i marketinga
          Mirela Janković, mag. oec.
          e-mail: mirela.jankovic@vukovarskivodotoranj.hr

TEHNIČKA SLUŽBA
Tehnička služba obavlja poslove puštanja u rad i održavanje termotehnike, održavanja instalacija vode i odvodnje, održavanja električnih instalacija, nadziranja rada dizala i vođenja evidencija, poslove općeg održavanja, nadziranja sustava, tehnike sigurnosti, zaštite i dr.

Voditelj poslova održavanja i poslova tehničke službe
          Petar Kovanović
          e-mail: petar.kovanovic@vukovarskivodotoranj.hr

Skip to content