790 godina slobodnog kraljevskog grada

Vukovo je stari naziv za Vukovar koji se prvi put u pisanim izvorima spominje kao Valko, Volco, Wolcou, Walco.
Herceg Koloman 1231. godine dodijelio je gradu Vukovaru (tadašnjem Vukovu) status slobodnog kraljevskog grada, povelju kojom su potvrđene povlastice koje su štitile stanovnike grada Vukovara.
Gradu Vukovu je ime promijenjeno u Walcowar koje je u izmijenjenom obliku ostalo do danas. Ovaj kraj bio je gusto naseljen te je Vukovska županija bila dio katoličke nadbiskupije u Pečuhu.
Tijekom 14. i 15. stoljeća ovim krajem vladale su brojne velikaške obitelji. Nekoliko crkvenih redova imalo je svoje samostane u gradu od kojih je najutjecajniji bio Franjevački samostan koji se i danas nalazi u gradu Vukovaru.
Skip to content